Projekt Medela


Hlavní myšlenka Projektu Medela

V současné době se o charitě a dobročinných akcích mluví hodně. Zejména o Vánocích je to časté téma. Finance pro potřebné v České republice se bohudíky rozhodlo shánět mnoho organizací a osobností a výsledky jejich činnosti jsou každým rokem více a více vidět. Na světě je však mnoho bídy a utrpení, mnoho lidí a dětí strádá, aniž si jich kdokoli všimne. Proto se Projekt MEDELA (latinsky "pomoc") rozhodl investovat získané prostředky projektům na pomoc keňským dětem. Peníze z akcí uspořádaných Projektem MEDELA putují i do těch nevzdálenějších končin, a to k těm nejzranitelnějším. K dětem, které žijí ve špatných životních podmínkách.

Zároveň si Projekt MEDELA dal za cíl zavést celospolečenskou diskusi na téma financování neziskového sektoru v České republice. Usilujeme o to vytvořit značku Medela, která bude zárukou transparentní a kvalitní práce v neziskovém sektoru a která bude veřejnosti představovat ty nejnezištnější neziskové organizace a projekty.

Aktivity Projektu MEDELA jsou úmyslně zacíleny tak, aby oslovily co nejširší spektrum společenských vrstev a umožnily každému výběr projektu, který je mu blízký a díky němuž se lépe ztotožní s myšlenkou charity.

Administrativní a produkční výlohy spojené s činností Projektu MEDELA jsou plně hrazeny ze sponzorských a partnerských darů. Veškeré výtěžky a výdělky z akcí uspořádaných Projektem MEDELA jdou přímo na podporu vybraných neziskových projektů.

Věříme, že i Vám se myšlenka Projektu MEDELA líbí a spolu s námi začnete budovat novou tradici charitativních aktivit v České republice.