Projekt Medela


Jak pomoci

Velice vám děkujeme za zájem aktivně se podílet na fungování charitativních projektů.

Na webových stránkách jednotlivých neziskových organizací podporovaných Projektem Medela naleznete informace o možné spolupráci s konkrétními charitativními projekty počínaje aktivní účastí, přes adopci na dálku až po finanční příspěvky.

Pokud se vám líbí myšlenka Projektu Medela a rádi byste podpořili jeho fungování, budeme vám vděčni za jakýkoli finanční příspěvek, který pomůže hradit provozní náklady. Obzvláště potěšeni budeme pravidelným příspěvkem, byť ve výši třeba 50 Kč měsíčně.

Číslo účtu veřejné sbírky: 1211007979/5500
Raiffeisenbank a.s., pobočka Praha, Vodičkova 38.

Sbírka byla oznámena Magistrátu hl. města Prahy, který rozhodl o zahájení sbírky dne 30. 3. 2007, č.j. S-MHMP/134796/2007.

Audit Projektu Medela zpracovává firma Deloitte Czech Republic (Member of Deloitte Touche Tohmatsu).

Případné sponzory prosíme, aby kontaktovali přímo Lejlu Abbasovou (email:  lejla.abbasova@projektmedela.org) nebo Wandu Dvorskou (tel: +420 721 465 509, email: wanda.dvorska@projektmedela.org). Děkujeme.