Projekt Medela


Financování

Finance získané v rámci Medelou organizovaných akcí od veřejnosti a v dražbách byly beze zbytku rozděleny mezi čtyři projekty podporované Projektem Medela v daném roce. Veškeré produkční náklady jsou hrazeny z příspěvků sponzorů a partnerů, za což jim ze srdce děkujeme. Podrobnější informace o spravování účtu Projektu Medela naleznete ve výroční zprávě nadačního fondu Asante Kenya.

Výroční zprávy