Projekt Medela


Pohádky z jiných světů

Jednou z hlavních aktivit roku 2008 je vydání knihy a CD pohádek. Kniha obsahuje 5-10 pohádek z každé oblasti, v níž se nacházejí projekty podporované Medelou. Sesbírali je koordinátoři podporovaných projektů přímo v daných místech, a proto jsou zcela jedinečné. Guatemalské, keňské a čečenské pohádky upravili do literární podoby scénárista Petr Jarchovský,  MVDr. David Modrý, CSc. a písničkář Jiří Dědeček. Příběhy z České republiky zůstaly v původním znění. Ke knize je zároveň přidáno CD s pohádkami přepracovanými do rozhlasové podoby. Režisérkou rozhlasových pohádek je šéfrežisérka Českého rozhlasu Hana Kofránková a své hlasy propůjčili známí čeští herci (Dana Syslová, Milena Steimasslová, Věra Slunéčková, Ljuba Krbová, Lenka Krobotová, Josef Somr, Jan Potměšil, Vladimír Javorský, Ivan Trojan, Bořivoj Navrátil, Aleš Procházka, Martin Zahálka a Jan Vlasák).

Pohádky ilustrovali přední čeští výtvarníci Milada Gabrielová, Tomáš Císařovský, Jiří Votruba a Pavel Růt a jejich vydání se ujalo nakladatelství Galén.

Nutno ještě podotknout, že drtivá většina zúčastněných se svého úkolu zhostila bez nároku na honorář. Všichni úpravci pohádek, ilustrátoři i herci byli ochotní věnovat svůj čas Projektu MEDELA a my jim za to velice děkujeme. Nakladatelství Galén, v čele s PhDr. Lubomírem Houdkem, bylo ochotné knihu vydat i s vědomím, že na ní nejen nevydělá, nýbrž spíše prodělá.

Křest knihy proběhl 7. 10. 2008.


/13. 10. 2008/

Akce | Akce z roku 2008